ISBN:9788378044710

VAT 2017. Komentarz dla praktyków

Autor: Monika Bartosiewicz Justyna Pomorska-Porębska

Wydawnictwo: ODDK

Obszerny i szczegółowy komentarz do jednej z najtrudniejszych ustaw podatkowych przygotowany przez doświadczonych doradców podatkowych z renomowanej firmy doradczej Rödl & Partner:

- wnikliwe omówienie przepisów ustawy, oparte na różnorodnych przykładach – wszystko w jednym, wygodnym w użyciu tomie; - podpowiedzi najkorzystniejszych rozwiązań – autorskie wskazówki bazujące na wieloletnim doświadczeniu związanym z doradztwem podatkowym dla wielu klientów; - wysoki poziom merytoryczny publikacji reprezentującej standardy jakości w zakresie usług doradczych świadczonych przez ekspertów międzynarodowej firmy; - wiedza – analiza – praktyka, czyli ważne orzecznictwo NSA, WSA, TSUE, interpretacje organów skarbowych, Ministra Finansów, poglądy nauki; - praktyczny dodatek: suplement elektroniczny.

W Komentarzu szczególną uwagę poświęcono nowym regulacjom prawnym obowiązującym od 2017 roku, w tym m.in.:

1) zaostrzenie dotychczasowych i wprowadzenie nowych kar - nowa sankcja za wyłudzanie VAT i posługiwanie się pustymi fakturami; - powrót sankcji 30 proc. za zaniżenie zobowiązania z tytułu VAT, zawyżenie kwoty zwrotu VAT, niezłożenie deklaracji oraz niewpłacenie zobowiązania z tytułu VAT; - nowa sankcja 100 proc. dla podatników odliczających VAT z pustych faktur;

2) zmiany w zasadach rejestracji VAT - dodatkowe wymogi przy rejestracji; - odmowa rejestracji – nowe uprawnienie organów podatkowych; - wykreślenie z urzędu podatnika z rejestru VAT – większy katalog możliwości; - przyspieszone wykreślenie z rejestru podatników VAT UE; - odpowiedzialność pełnomocnika za zaległości podatnika – do 500 tysięcy złotych;

3) zmiany związane ze zwrotem podatku VAT - utrata prawa do uzyskania zwrotu VAT w terminie 25 dni przez nowych podatników; - zmiana warunków uzyskania zwrotu VAT w terminie 25 dni; - weryfikacja zasadności zwrotu VAT – kontrole krzyżowe u kontrahentów; - możliwość wydłużenia terminu zwrotu VAT;

4) zmiany w zasadach odpowiedzialności nabywców - zwiększenie zakresu odpowiedzialności solidarnej; - nowe obowiązki w zakresie kaucji gwarancyjnej – upoważnienie banków do informowania organów podatkowych o transakcjach dokonywanych na rachunku, na który wpływają zapłaty od nabywców; - rozszerzenie listy towarów objętych odwrotnym obciążeniem; - szczególny system rozliczeń i odpowiedzialności za VAT w branży budowlanej;

5) zmiany w zasadach odliczania VAT naliczonego - zwiększenie odpowiedzialności nabywców; - ryzyko utraty prawa do odliczenia połączone z sankcjami 30 proc. i 100 proc.; -konieczność większej kontroli dokumentów; - ograniczenia w odliczeniu przy WNT i imporcie usług;

6) ograniczenie prawa do rozliczeń kwartalnych wyłącznie do małych podatników

7) rozszerzenie obowiązku składania deklaracji i informacji wyłącznie drogą elektroniczną;

8) nowe zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących (m.in. dla lekarzy, prawników i doradców podatkowych świadczących usługi na odległość; jednostek samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne).

Suplement elektroniczny można pobrać poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest na początku e-booka). Suplement zawiera: - tekst komentarza do ustawy o VAT, - ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług, - załączniki do ww. ustawy, - zestaw aktualnych rozporządzeń Ministra Finansów, - wybrane przepisy unijne: dyrektywa UE 2006/112/WE w zakresie VAT, rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do ww. dyrektywy.

Stan prawny: marzec 2017 r. (z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 lipca 2017 r., 1 września 2017 r. oraz 1 stycznia 2018 r.)

Publikację polecamy doradcom podatkowym, księgowym, adwokatom, radcom prawnym, biegłym rewidentom, pracownikom urzędów skarbowych, a także pracownikom działów finansowo-księgowych przedsiębiorstw.

Partner projektu:

www.roedl.pl

Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.123 zł

Znaleziono 4 ofert ebooków od 223,86

Formaty Cena Księgarnia
pdf
223,86 zł ibuk.pl
pdf
238,19 zł gandalf.com.pl
pdf
255,80 zł zinamon.pl
pdf
287,82 zł ravelo.pl

Monika Bartosiewicz Justyna Pomorska-Porębska - inne e-booki