ISBN:9788378045199

Magazynowanie chemikaliów

Autor: Karolina Kołdys

Wydawnictwo: ODDK

Stron: 184

Opłacalność: 51.47 zł/100 stron

Magazynowanie chemikaliów jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw w wielu branżach. Odmienne właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne wielu substancji i mieszanin wymagają zapewnienia określonych warunków w trakcie ich przechowywania. Nieodpowiednie przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń magazynowych, nieprzestrzeganie kwestii związanych z magazynowaniem materiałów niezgodnych może doprowadzić do wielu negatywnych następstw typu pożar, wybuch, zagrożenie zdrowia lub życia pracowników, zniszczenie mienia, zniszczenie środowiska.

W publikacji wnikliwie omówiono:

- podstawowe zasady bezpiecznej pracy w magazynach; - zagadnienia związane ze szkoleniem pracowników w zakresie wymagań związanych z magazynowaniem i przewozem (transport kolejowy, statkami żeglugi śródlądowej, morski i lotniczy); - klasyfikację towarów niebezpiecznych; - opakowania stosowane przy magazynowaniu chemikaliów i towarów niebezpiecznych i ich oznakowania; - kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej lub mieszaniny niebezpiecznej; - szczegółowe wytyczne w zakresie magazynowania: materiałów i przedmiotów wybuchowych; materiałów pirotechnicznych; materiałów niebezpiecznych pożarowo; gazów technicznych; materiałów ciekłych zapalnych, farb i lakierów; materiałów wytwarzających w zetknięciu z wodą gazy palne, karbid; pestycydów, nawozów organicznych i organiczno-mineralnych; nadtlenków organicznych; materiałów żrących; - środki ochrony indywidualnej dla pracowników magazynu; - zasady postępowania w przypadku uwolnienia substancji i mieszanin.

Dodatkowo omówiono:

- zakazy ładowania razem dla sztuk przesyłki zaopatrzonych w różne nalepki ostrzegawcze; - zakazy ładowania razem dla sztuk przesyłki zawierających materiały lub przedmioty wybuchowe (klasa 1), zaopatrzonych w nalepkę zgodną ze wzorem nr 1, nr 1.4, nr 1.5 i nr 1.6.

W suplemencie elektronicznym wskazano i zamieszczono:

- niebezpieczeństwa, które mogą wystąpić w trakcie magazynowania razem substancji i mieszanin niebezpiecznych; - ujednolicone teksty wybranych aktów prawnych.

Plik e-suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w e-booku.

Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.52 zł

Znaleziono 4 ofert ebooków od 94,71

Formaty Cena Księgarnia
pdf
94,71 zł ibuk.pl
pdf
100,77 zł gandalf.com.pl
pdf
108,20 zł zinamon.pl
pdf
121,77 zł ravelo.pl

Karolina Kołdys - inne e-booki