ISBN:9788378048312

Tarcza antykryzysowa – PRAWO PRACY – możliwości, konsekwencje i zagrożenia dla przedsiębiorców ()

Autor: Piotr Ciborski

Wydawnictwo: ODDK

W związku z pandemią wywołaną COVID-19 rząd przygotował pakiet rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom go­spodarczym tej sytuacji. Opracowano pakiet osłonowy dla firm zapobiegający utracie płynności w ramach prowadzo­nych przez nie działalności, pomoc w funkcjonowaniu w warunkach kryzysu – rozwiązania te składają się na szereg ustaw nazywanych zbiorczo tarczą antykryzysową.

W publikacji omówiono rozwiązania wprowadzone przez kolejne ustawy, które przewidują ważne dla przedsiębiorców i pracowników zmiany związane z prawem pracy, m.in. takie zagadnienia, jak: - wprowadzenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego, - zasady wykonywania pracy zdalnej, - dofinansowanie wynagrodzeń, - dofinansowanie wynagrodzeń mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, - świadczenie postojowe oraz dofinansowanie dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, - ulgi i zwolnienia w składkach na ubezpieczenie społeczne i innych składkach, - regulacje dotyczące pracy cudzoziemców, a także pracowników niepełnosprawnych, - czas pracy, - badania profilaktyczne i szkolenia bhp, - kwalifikacje pracowników, - pracownicy młodociani, - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Autor skomentował poszczególne regulacje, a także przedstawił wiele wskazówek praktycznych oraz wzory dokumentów, które pomogą w skorzystaniu z poszczególnych możliwości – wśród wzorów znalazły się m.in.: - porozumienie w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy, - porozumienie w sprawie zawieszenia stosowania niektórych przepisów regulaminu wynagradzania, - porozumienia w sprawie wprowadzenia równoważnego czasu pracy oraz 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego.

Stan prawny: 24 czerwca 2020 r.

Opracowanie uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.), ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) i ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875), a także zmiany wprowadzone ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), która weszła w życie 24 czerwca 2020 r.

Najlepsza cena: Gandalf
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.69 zł

Znaleziono 5 ofert ebooków od 126.59 zł

Formaty Cena Księgarnia
pdf
126.59 zł gandalf.com.pl
pdf
131.20 zł ebuczek.pl
pdf
134.40 zł ibuk.pl
pdf
134.40 zł zinamon.pl
pdf
168.00 zł litres.pl