ISBN:9788378060000

Nauka o państwie współczesnym

Autor: Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova

Wydawnictwo: Lexis Nexis

Nauka o państwie współczesnym jest wydaniem drugim, rozszerzonym i przedstawia podstawowe problemy współczesnego państwa, zagadnienia dotyczące jego organizacji i funkcjonowania. Omawia m.in. nazwy państw współczesnych, ich symbolikę, funkcje, formy, organizację i funkcjonowanie władzy państwowej, formy współdziałania państwa z innymi podmiotami (organizacjami społecznymi, partiami politycznymi, kościołami, związkami zawodowymi itp.), pojęcie racji stanu, relacje między państwem narodowym a procesami integracji i globalizacji, a także problemy dezintegracji państw współczesnych i wpływ tych procesów na bezpieczeństwo regionalne i globalne.
Książka przeznaczona jest dla studentów, doktorantów i wykładowców kierunków: prawa, administracji, stosunków międzynarodowych, europeistyki i politologii oraz pokrewnych.
W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów oraz numery boczne umożliwiające szybkie odszukanie w książce pojęć z indeksu.
Stanisław Sagan – profesor tytularny, dwukrotny doktor honoris causa, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Rzeszowskiego, a obecnie dziekan Wydziału Prawa i Admi-nistracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Zakładu Ustrojów Państw Europejskich. Autor ponad stu opracowań naukowych, w tym monografii poświęconych ustrojom państw europejskich, w szczególności państw nordyckich, między innymi unikalnej monografii Ustrój polityczny Republiki Islandii; tłumaczeń konstytucji Słowacji, Norwegii, Islandii, Luk-semburga, Finlandii, Armenii, a także kilku wydań podręczników do prawa konstytucyjnego, nauki o państwie współczesnym oraz organów i korporacji ochrony prawa.
Viktoriya Serzhanova – prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, adiunkt w Zakładzie Ustrojów Państw Europejskich. Autorka około czterdziestu opracowań naukowych poświęconych systemom politycznym państw europejskich. Specjalizuje się w ustrojach politycznych państw nordyckich, w szczególności Finlandii, autorka monografii poświęconej tej tematyce. Ponadto współautorka tłumaczeń konstytucji Luksemburga, Finlandii i Armenii.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova - inne e-booki