ISBN:9788378063339

System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych

Autor: Kazimierz Piasecki

Wydawnictwo: LexisNexis

Monografia zawiera omówienie systemu dowodów i postępowania dowodowego w sprawach cywilnych. Przedstawione zostały w niej zasady rządzące tym postępowaniem oraz poszczególne środki dowodowe. Jeśli chodzi o znaczenie proceduralne i materialno-prawne dowodów, w opracowaniu reprezentowane jest stanowisko Autora, w myśl którego „dowody rządzą prawem”.
W drugim wydaniu monografii rozszerzono i pogłębiono temat ciężaru dowodu, domniemań faktycznych, faktów powszechnie znanych i dowodu prima facie. W opracowaniu zamieszczone zostały również materiały i uwagi na temat regulacji prawnych dotyczących elektroniki i ich relacji z problematyką dowodów, zagadnienia ograniczonego prawnie dostępu do informacji i dowodów, dowodów w międzynarodowym postępowaniu cywilnym oraz informacje i dowody, które można określić mianem regulacji rozproszonych. Nawiązując do zmian wprowadzonych przez ustawę z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381), w odpowiednich miejscach zamieszczono poszczególne przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, które wchodzą w życie 3 maja 2012 r.
Opracowanie jest przeznaczone dla sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, może być także przydatne dla studentów wydziału prawa.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Kazimierz Piasecki - inne e-booki

E-booki podobne do "System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych"