ISBN:9788378064220

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Komentarz

Autor: Katarzyna Borowska, Anna Kościńska-Paszkowska, Tomasz Bolek

Wydawnictwo: Lexis Nexis

Komentarz zawiera kompleksowe opracowanie problematyki prawnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentowana problematyka została bogato zilustrowana orzecznictwem organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz orzecznictwem sądów.
Opracowanie jest adresowane do wszystkich kierowników i pracowników jednostek sektora finansów publicznych, osób gospodarujących środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych, organów kontroli, rzeczników dyscy-pliny finansó\w publicznych, członków organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także studentów prawa.
Autorzy: Katarzyna Borowska, Anna Kościńska-Paszkowska oraz Tomasz Bolek,
od wielu lat zajmują się dyscypliną finansów publicznych.
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Katarzyna Borowska, Anna Kościńska-Paszkowska, Tomasz Bolek - inne e-booki