ISBN:9788378064770

Pisma procesowe w sprawach karnych

Autor: Edward Samborski

Wydawnictwo: LexisNexis Sp. z o.o.

Stan prawny na 1 czerwca 2012 roku

Do publikacji jest dołączona CD zawierająca edytowalne wzory pism procesowych w sprawach karnych zamieszczone w książce.

Pisma procesowe w sprawach karnych. Wzory i objaśnienia są doskonałą pomocą służącą praktycznemu wykorzystaniu przez strony i innych uczestników postępowania karnego do opracowywania i wnoszenia pism procesowych.

Praca podzielona jest na rozdziały według systematyki przyjętej w Kodeksie postępowania karnego. Każdy wzór lub kategoria wzorów opatrzone są objaśnieniami lub uwagami, które wyjaśniają faktyczne i prawne przesłanki uzasadniające pismo oraz wskazują zarówno krąg podmiotów uprawnionych do wnoszenia pism, jak i terminy i sposób ich wnoszenia. Wzory pism procesowych wskazują, jak od strony formalnej powinno wyglądać takie pismo i co powinno zawierać.

Piąte wydanie tej publikacji zostało zaktualizowane i uzupełnione o najnowsze orzecznictwo.

Adresatami książki są przede wszystkim adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, a także osoby działające w procesie osobiście, niekorzystające z zastępstwa prawnego. Książka prze-znaczona jest także dla organów, które na pewnych etapach postępowania występują w cha-rakterze stron (np. prokurator), i osób wnoszących pisma procesowe (akty oskarżenia, wnioski itp.).

Dr Edward Samborski – sędzia, autor licznych publikacji z dziedziny prawa karnego.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Edward Samborski - inne e-booki