ISBN:9788378065920

Prawo karne. Część ogólna

Autor: Jarosław Warylewski

Wydawnictwo: Lexis Nexis

Prawo karne. Część ogólna to opracowanie adresowane do studentów prawa i administracji oraz do praktyków wykonujących zawody prawnicze bądź dopiero do nich aplikujących. Przedstawiony wykład prawa karnego materialnego obejmuje tzw. część ogólną prawa karnego, czyli zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym oraz naukę o karze, środkach karnych, zabezpieczających i innych środkach reakcji karnej. Zwraca uwagę całościowe ujęcie prawa karnego wykroczeń i prawa karnego skarbowego. Podręcznik umożliwia zapoznanie się z tłem historycznym oraz prześledzenie zmian w prawie karnym i porównanie regulacji w kodeksach karnych z lat 1932 i 1969 oraz w obecnie obo-wiązującym z 1997 r. Materiał wykładu został zilustrowany orzecznictwem Sądu Najwyż-szego i sądów apelacyjnych, a jego zrozumienie ułatwiają liczne, umieszczone w tekście, tablice. Książka zawiera bardzo bogate i aktualne wskazówki bibliograficzne, które pomogą w studiowaniu zagadnień szczegółowych.
W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem oraz numery boczne umożliwiające szybkie odszukanie w tekście pojęć z indeksu.
Prof. Jarosław Warylewski – profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, dziekan Wy-działu Prawa i Administracji w latach 2004–2012, kierownik Katedry Prawa Karnego Mate-rialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej na Wydziale Prawa i Administracji, czło-nek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 2008–2009, adwokat. Redaktor Naczelny „Gdańskich Studiów Prawniczych – Przegląd Orzecznictwa”, członek Rady Programowej „Edukacji Prawniczej”; należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (Association Internationale De Droit Pènal), Prezes Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Autor i współautor ponad stu publikacji z zakresu prawa karnego (monografii, artykułów, glos, recenzji i komentarzy).
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Jarosław Warylewski - inne e-booki