„Od niepamiętnych czasów człowiek interesował się rozmaitymi technikami ozdabiania swojego ciała. Jedną z nich – mającą bogatą, wielowiekową tradycję – jest wykonywanie tatuażu. Największą fascynację tym zjawiskiem przejawiają przedstawiciele świata przestępczego. W kręgach kryminogennych bywa on oznaką przestępczej działalności. (...)
W niniejszej publikacji postaram się przybliżyć i opisać kwestie związane z niezwykle interesującym i niewątpliwie cały czas kontrowersyjnym zjawiskiem tatuażu w wydaniu penitencjarnym. Przedstawię rodzaje i funkcje tatuaży więziennych, sposoby ich wykonywania, usuwania, ich symbolikę i znaczenie w grupie podkulturowej. Omówię narzędzia służące do tatuowania („dziargania”), uregulowania legislacyjne i wiele innych zagadnień związanych z tą osobliwością więzienną”.

Fragment wstępuKsiążka zawiera 197 fotografii tatuaży więziennych o różnych rozmiarach, różnej treści i znaczeniu, znajdujących się w rozmaitych miejscach ciała. Wszystkie zdjęcia zostały dokładnie opisane.
Publikacja zainteresuje praktyków penitencjarnych, studentów pedagogiki resocjalizacyjnej, psychologii penitencjarnej, prawa karnego wykonawczego, zwłaszcza prawa penitencjarnego, oraz pracowników naukowych tych dyscyplin.