Książka wpisuje się w nurt współczesnej myśli translatorycznej, stanowiąc pomoc warsztatową dla adeptów przekładu literatury dziecięcej. Ponadto uzasadnia potrzebę terminu desygnującego nowy kierunek badań, translatorykę literatury dziecięcej (TLD), który od początku XXI wieku systematycznie rozwija się i wyodrębnia z ogólnego dyskursu translatorycznego. We wstępie zawarto szkic dotychczasowych dokonań z zaakcentowaniem teorii badaczy nordyckich: Göte Klingberga i Riitty Oittinen. W dalszych rozdziałach analizowany jest kod poetycki wybranych utworów najpopularniejszej szwedzkiej pisarki dla dzieci – Astrid Lindgren, oraz jego polski przekład. Wśród badanych aspektów znalazły się m.in. dialektyzymy, archaizmy, okazjonalizmy, humor oraz kulinaria. Książkę wieńczą wnioski odnoszące się do całokształtu zjawiska, jakim jest przekład dla dzieci – jego specyfiki i statusu. Praca została napisana z myślą o translatologach, tłumaczach, neofilologach i pedagogach, zainteresowanych książką dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów takich jak: skandynawska literatura dziecięca, twórczość Astrid Lindgren oraz przekład dla dzieci.