ISBN:9788378752370

Statystyka małych obszarów w badaniach ekonomicznych. Podejście modelowe i mieszane

Autor: Tomasz Żądło

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Stron: 294

Opłacalność: 7.07 zł/100 stron

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający. Przedstawiono w nim podstawowe definicje z zakresu metody reprezentacyjnej i statystyki małych obszarów. Rozdział drugi poświęcono empirycznym najlepszym liniowym nieobciążonym predyktorom w badaniach prowadzonych w jednym okresie. Rozdział trzeci poświęcono empirycznym najlepszym liniowym nieobciążonym predyktorom w badaniach wielookresowych. Oprócz przeglądu metod prezentowanych w literaturze przedstawiono autorski model nadpopulacji zakładany dla profili, uwzględniający występowanie korelacji w czasie i przestrzeni, zmiany populacji i przynależności elementów populacji do podpopulacji w czasie. Rozdział czwarty poświęcono podejściu mieszanemu. Rozdział piąty poświęcono klasom estymatorów i predyktorów, które nie były omawiane w poprzednich rozdziałach. W każdym z rozdziałów uwzględniono przykłady zastosowania metod statystyki małych obszarów w badaniach ekonomicznych, a ponadto rozdziały od drugiego do piątego uwzględniają badania symulacyjne przeprowadzone na danych rzeczywistych z wykorzystaniem programów przygotowanych w języku R.

Najlepsza cena: Zinamon
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 2 ofert ebooków od 20,80

DRM? Formaty Cena Księgarnia
bez DRM pdf
20,80 zł zinamon.pl
bez DRM pdf
od 4,92 zł
(dostęp online)
24,70 zł ibuk.pl

Tomasz Żądło - inne e-booki