W monografii scharakteryzowano etap rozwoju rynku – rynek doznań – nie tylko od strony konsumentów, ale przede wszystkim osób wykonujących twórczą pracę. Zaprezentowano szczegółowe wyniki badań opartych na analizie zastanych źródeł w postawi kilkudziesięciu wspomnień/wywiadów z ilustratorami z różnych generacji. Zidentyfikowano ich symptomy doświadczania pracy, przypisując je do modułów sensorycznego, emocjonalnego, intelektualnego, behawioralnego albo relacyjnego. Dokonano interpretacji uzyskanych wyników w przekroju międzygeneracyjnym i na podstawie wskaźnika odchylenia od równego podziału. Ponadto pod kątem obecności i udziału tzw. osiowych wymiarów pracy oceniono internetowe oferty pracy dla ilustratorów.