W niniejszej publikacji podjęto próbę opisu i analizy zagadnień związanych z rozwojem szeroko rozumianej rachunkowości w aspekcie ciągłego postępu technologicznego oraz w obliczu nieustannych zmian przepisów prawnych. Kluczowe stało się zagadnienie rozwoju technologii, będącego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, a w tym także w księgowości, szansą na modernizację, a równocześnie źródłem potencjalnych zagrożeń. Powiązany z tym postępujący proces globalizacji stanowi wyzwanie dla rachunkowości przyszłości poprzez konieczność ciągłego udoskonalania wprowadzonych systemów w kierunku uniwersalności, ale z zachowaniem jak największej rzetelności prowadzonych ksiąg rachunkowych.