Książka porusza problem relacji między nauką i wiarą we współczesnym, pluralistycznym, społeczeństwie

Poglądy w tej kwestii są bardzo różnorodne. Niektóre grupy religijne sprzeciwiają się ewolucji negując twierdzenia naukowe dotyczące tej kwestii; niektórzy ateiści twierdzą, że nauka jest po ich stronie a przeciwko wierze, która ich zdaniem jest nieracjonalna. Inni godzą swoje przekonania religijne z nauką uważając, że między twierdzeniami naukowymi i religijnymi nie ma żadnej sprzeczności. Niektórzy uważają, że nauka i wiara dotyczą fundamentalnie różnych aspektów ludzkiego życia. Czym właściwie jest religia: wiarą i zaufaniem w istnienie Boga? Jak mamy odróżnić sens od przesądu? Co nauka ma do powiedzenia o tego rodzaju sprawach?

Ta książka dotyczy sposobów, na jakie podchodzimy do dwóch głównych wymiarów ludzkiej egzystencji, naukowego poszukiwania przekraczającej kulturowe ograniczenia i subiektywne preferencje wiedzy, na której można polegać, a także religijnego poszukiwania znaczenia i orientacji w naszym życiu, stanowiącego ważny aspekt kultury i subiektywnej egzystencji. Analizując źródła niezgody i dezorientacji, niniejszy przewodnik stara się pomóc w rozwinięciu lepszego rozumienia nauki, religii i kontekstów, w których te dwa wielkie ludzkie przedsięwzięcia wchodzą w relacje.  Autor

Willem B. Drees - fizyk, teolog i filozof, wybitny uczony specjalizujący się w dziedzinie relacji nauki i religii. Profesor filozofii nauk humanistycznych na Uniwersytecie w Tilburgu i dziekan Szkoły Nauk Humanistycznych w Tilburgu. Nakładem CCPress ukazała się jego książka Stworzenie. Od nicości do teraźniejszości (2015).