Najnowszy kodeks pracy uwzględniający ostatnie zmiany, z przejrzystym układem i indeksem rzeczowym ułatwiającym wyszukiwanie zagadnień. Uwzględnia zmiany wprowadzone ustawami: 1) z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., Nr 111, poz. 675), 2) z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. z 2013 r., Nr 149, poz. 896); 3) z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. z 2013 r., Nr 168, poz. 1028), a także zmiany wchodzące w życie z dniem 1 września 2018 r.