Najnowszy kodeks karny (stan prawny na dzień 2 kwietnia 2014 r.) – z przejrzystym układem, artykułami opatrzonymi wyjaśniającymi ich sens nazwami, indeksem rzeczowym ułatwiającym wyszukiwanie zagadnień. Publikacja uwzględnia zmiany wchodzące w życie 9 lutego 2015 r. oraz 1 lipca 2015 r.
W serii „Prawo na Co Dzień” ukazały się również: „Taryfikator mandatów i punktów karnych”, „Kodeks pracy”, „Kodeks cywilny”, „Kodeks spółek handlowych”, „Ordynacja podatkowa”, „Kodeks postępowania administracyjnego”.