Książka prezentuje podstawowe wiadomości dotyczące przewodów i kabli elektroenergetycznych, takie jak klasyfikacja kabli i przewodów, zasady ich oznaczania oraz najważniejsze definicje. W publikacji omówiono również:

  - przewody elektroenergetyczne nieizolowane oraz izolowane

  - kable elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia

  - kable sygnalizacyjne

  - dobór przewodów i kabli elektroenergetycznych

  - przewody nawojowe

  - przewody i kable ekranowane

  - ekologię wyrobów kablowych

  - kable elektroenergetyczne napowietrzne.