Oto podręcznik zawierający podstawowe informacje o technikach pomiarowych, niezbędne dla każdego, kto chce świadomie, a nawet twórczo korzystać z nowych możliwości sprzętu pomiarowego. Przedstawiono w nim podstawy teorii błędów z uwzględnieniem pojęcia niepewności, współczesne wzorce i etalony elektryczne, klasyczne przyrządy i układy pomiarowe (nadal produkowane i stosowane). Wiele miejsca poświęcono analogowemu przetwarzaniu sygnałów pomiarowych, w tym:

– przetwarzaniu AC/DC,

– wzmacnianiu,

– wykorzystaniu sprzężenia zwrotnego,

– poprawie jakości sygnału i usuwaniu zakłóceń.

Omówiono także cyfrowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych, w tym:

– przetwarzanie A/C i C/A,

– wykorzystanie transformaty Fouriera,

– filtry cyfrowe,

– analizę i syntezę sygnałów,

– sztuczną inteligencję,

– wybrane cyfrowe przyrządy pomiarowe.

Szczególny nacisk położono na komputerowe systemy pomiarowe, w tym zakresie opisano:

– układy kondycjonowania i zbierania danych,

– czujniki inteligentne,

– interfejsy i wykorzystanie procesorów sygnałowych,

– metody tworzenia wirtualnych przyrządów pomiarowych.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunków technicznych, takich jak: elektrotechnika, elektronika, energetyka i informatyka. Będzie także przydatny w pracy osobom zajmującym się projektowaniem i wykorzystaniem aparatury pomiarowej.