W tomie 1 przedstawiono:

- wprowadzenie do konstrukcji maszyn (kryteria projektowania, charakterystyki obciążeń, opis materiałów konstrukcyjnych)

- podstawy obliczeń wytrzymałościowych elementów maszyn przy obciążeniach zmiennych

- zagadnienia dokładności wykonania elementów maszyn (tolerancje i pasowania)

- zasady konstruowania połączeń