W gospodarkach rozwiniętych wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną jest zbliony do 1% rocznie. W Polsce w ostatnich latach jest on równy 2%. Wzrost mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym jest realizowany m.in. przez wprowadzanie do pracy odnawialnych źródeł energii. Elektrownie wiatrowe są w tej grupie źródłami, które potencjalnie mogą przynieść największy przyrost mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym w najbliszych latach.

W książce przedstawiona jest problematyka związana z pracą elektrowni i farm wiatrowych w systemie elektroenergetycznym. Opisane jest oddziaływanie elektrowni i farm wiatrowych na system elektroenergetyczny, wskazane są możliwości oraz konieczność sterowania elektrowniami i farmami wiatrowymi w podstawowych procesach regulacyjnych, jakie w systemach elektroenergetycznych są realizowane, a także możliwości i konieczność udziału elektrowni i farm wiatrowych w obronie i odbudowie systemu elektroenergetycznego po black out'cie (pouczający jest opis przebiegu awarii systemowej z dnia 4 listopada 2006 r.). Przedstawiona jest także analiza ekonomiczna opłacalności inwestycji w farmę wiatrową.

Polecamy tę unikatową na rynku polskim książkę studentom wydziałów elektrycznych i energetycznych wyższych uczelni technicznych, inżynierom w zakadach energetycznych i firmach kosultingowych prowadzącym analizy wpywu elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny, wymagane przy wydawaniu zgody na przyłączenie elektrowni do systemu elektroenergetycznego, operatorom różnych systemów opracowującym wymagania dotyczące elektrowni i farm wiatrowych, inwestorom farm wiatrowych.