Dobór optymalnego procesu technologicznego jest jednym z ważniejszych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego, gdyż od niego zależy jakość wyrobu, koszt i czas jego wytworzenia. Każdy inżynier technolog powinien znać zasady organizacji procesu technologicznego i mieć rozległą wiedzę z zakresu różnych metod wytwarzania, typów i zastosowań obrabiarek, narzędzi technologicznych oraz pomocy warsztatowych. Niniejsza książka na pewno pomoże w jej zdobyciu.

W podręczniku omówiono:

●strukturę procesu produkcyjnego, podstawowe kierunki działania w dziedzinie wytwarzania części maszyn oraz dane wejściowe do procesu  technologicznego;

●tworzenie dokumentacji technologicznej;

●rodzaje półfabrykatów, warunki ich doboru oraz sposoby przygotowania do procesu produkcyjnego;

●metody projektowania procesów technologicznych i strukturę procesu technologicznego;

●naddatki i ich dobór;

●klasyfikację części maszyn i zasady projektowania procesów technologicznych dla poszczególnych klas;

●kosztorysowanie produkcji wyrobu.

Wydawnictwo WNT poleca tę książkę studentom kierunków technologicznych oraz pracownikom działów technologicznych firm produkcyjnych.