Biotechnologia żywności jest jedną z najintensywniej rozwijających się dyscyplin naukowych. Przewiduje się, że w XXI wieku będzie miała znaczący wpływ na wiele sfer naszego funkcjonowania, zwłaszcza na zdrowie, jakość i długość życia.

W drugim wydaniu książki w syntetyczny i kompletny sposób przedstawiono główne kierunki badań oraz najważniejsze osiągnięcia współczesnej biotechnologii żywności, m.in.:

- otrzymywanie i stosowanie biokatalizatorów w przemyśle mleczarskim, spirytusowym, owocowo-warzywnym i mięsnym;

- zagadnienia związane z technologiami fermentacyjnymi;

- stosowanie biokatalizy w modyfikacji składu, wartości żywieniowej, właściwości funkcjonalnych i organoleptycznych żywności;

- problemy związane z biotechnologią ważniejszych surowców, składników żywności oraz zagospodarowania produktów ubocznych i odpadów.

Podręcznik jest znakomitym źródłem wiedzy dla studentów, nauczycieli akademickich i pracowników związanych z przemysłem spożywczym.