Mechanika z przykładami to podręcznik poświęcony statyce, jednemu z podstawowych działów mechaniki ciał nieodkształconych.

Przedstawiono w nim:

rachunek wektorowy

równowagę przestrzennego i płaskiego układu sił

tarcie

siły wewnętrzne w układach prętowych i kratownicach

płaską geometrię mas.

Omówienie każdego zagadnienia zawiera wstęp teoretyczny oraz zestaw zadań, z których część jest rozwiązana a pozostałe są opatrzone wskazówkami ułatwiającymi samodzielną pracę.

Książka jest skierowana do studentów kierunków mechanicznych.