Zarys nauki o prawie i wiedzy o bezpieczeństwie

Wydawnictwo: Politechnika Rzeszowska

Prawo jest jedną z najważniejszych form organizowania relacji społecznych, zarówno na poziomie całego państwa, jak i poszczególnych organizacji, które są fundamentalnymi elementami życia społecznego. Służy utrwalaniu istniejącego porządku i porządku, eliminowaniu zachowań zagrażających wartościom podlegającym szczególnej ochronie, wspieraniu różnych wartości o znaczącym znaczeniu społecznym, koordynowaniu działań i współpracy członków społeczeństwa. Bezpieczeństwo jest jedną z najcenniejszych wartości w życiu każdej osoby. Tradycyjnie jest rozumiane jako stan bez niebezpieczeństwa lub przynajmniej stan, w którym niebezpieczeństwo oscyluje wokół minimalnego poziomu. W takim stanie podmiot nie jest poddawany presji ze strony środowiska, co oznacza, że nie odczuwa on żadnych zagrożeń ważnych dla jego istnienia i przetrwania. W dzisiejszym zglobalizowanym społeczeństwie, w dobie Internetu, bezpieczeństwo należy postrzegać w szerszym kontekście. Pojawiają się nowe i coraz poważniejsze zagrożenia, takie jak kryzysy gospodarcze, niestabilność polityczna, terroryzm, zagrożenia w cyberprzestrzeni, kryzysy klimatyczne i środowiskowe, zagrożenia epidemiczne i inne. Dzisiejsze bezpieczeństwo powinno zatem dotyczyć wszystkich dziedzin życia społecznego. Związek między prawem a bezpieczeństwem jest oczywisty. Bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od stanowienia prawa i egzekwowania prawa. Z kolei prawo jest właściwie przestrzegane i egzekwowane w społeczeństwie, które czuje się bezpiecznie. Cały system prawny jest podporządkowany zapewnieniu bezpieczeństwa we wszystkich jego możliwych wymiarach: bezpieczeństwa politycznego, bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa indywidualnego, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa zewnętrznego, zabezpieczenia społecznego, bezpieczeństwa ekonomicznego, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa cybernetycznego. Autorzy opracowania starali się przybliżyć Czytelnikom problem wpływu prawa na różne dziedziny życia społecznego. Przede wszystkim wyjaśniono elementarne pojęcia nauki o prawie. Omówiono regulacje należące do grupy prawa publicznego. W ramach charakterystyki regulacji prawa karnego wskazano zasady odpowiedzialności karnej oraz wyłączenia tej odpowiedzialności, wyjaśniono pojęcie przestępstwa oraz pojęcie winy, scharakteryzowano kary, środki karne oraz zasady ich wymierzania, prze-stawiono także zasady i przebieg postępowania karnego. Znaczną uwagę poświęcono również regulacjom prawa prywatnego. W ramach regulacji prawa cywilnego omówiono podstawowe instytucje prawa cywilnego, jak status osobowy, mienie, czynności prawne, wady oświadczenia woli, przedawnienie, zaprezentowano także katalog i charakterystykę praw rzeczowych, najważniejsze instytucje prawa zobowiązań oraz założenia prawa spadkowego. W ramach regulacji prawa gospodarczego omówiono pojęcie i status przedsiębiorcy, wyjaśniono znaczenie działalności gospodarczej, wskazano formy prowadzenia działalności gospodarczej. Osobne rozważania dotyczyły, zyskujących coraz większego znaczenia we współczesnym świecie, regulacji prawa autorskiego i prawa patentowego. Ostatnia część niniejszej publikacji ma natomiast na celu wyjaśnienie znaczenia i rodzajów bezpieczeństwa, jako wartości kształtującej jakość życia społecznego. Dokonano tutaj niezbędnych wyjaśnień terminologicznych, dokonano podziału na kluczowe obszary bezpieczeństwa, posługując się licznymi przykładami sprecyzowano ich istotę.

Najlepsza cena: Gandalf
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 4 ofert ebooków od 18.59 zł

Formaty Cena Księgarnia
pdf
18.59 zł gandalf.com.pl
pdf
21.25 zł ibuk.pl
pdf
22.50 zł zinamon.pl
pdf
25.00 zł swiatebookow.pl

E-booki podobne do "Zarys nauki o prawie i wiedzy o bezpieczeństwie"