ISBN:9788379696741

Metodologie językoznawstwa 4. Od dialektologii do dialektyki

Autor: Piotr Stalmaszczyk

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

W maju 2004 r. Zakład Teorii Języka i Metodologii Językoznawstwa (obecnie Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego w Instytucie Anglistyki UŁ) zorganizował seminarium naukowe poświęcone metodologii szeroko pojętych badań nad językiem. Intencją organizatorów było przedstawienie najważniejszych podejść we współczesnych badaniach językoznawczych, a do wygłoszenia wykładów zaproszeni zostali wybitni przedstawiciele reprezentujący językoznawstwo generatywne i kognitywne, teorię relewancji i gramatykę konstrukcji, badacze różnych odmian semantyki i pragmatyki, a także logicy i filozofowie, których badania koncentrują się wokół analiz języka. Spotkanie zaowocowało m.in. publikacją poświęconą podstawom teoretycznym metodologii językoznawstwa.
To pierwsze seminarium miało być pierwotnie spotkaniem jednorazowym, ale dyskusje po kolejnych wykładach dobitnie pokazały, że istnieje środowiskowa potrzeba szerokiej wymiany myśli, zarówno pomiędzy samymi językoznawcami (reprezentującymi różne podejścia teoretyczne i różne filologie), jak i przedstawicielami innych dyscyplin. Tak powstała inicjatywa organizowania co dwa lata seminariów podejmujących tematykę metodologiczną i wydawania kolejnych publikacji z tego zakresu.
Najnowszy tom nosi podtytuł Od dialektologii do dialektyki. Ta umowna klamra tematyczna obejmuje badania dotyczące słowotwórstwa w gwarach, rozważania dotyczące rodowodu współczesnej pragmatyki, schematów argumentacyjnych w racjonalnej dyskusji, socjolingwistycznych refleksji nad narracją osobistą oraz metodologii badań w przekładzie audiowizualnym. Dwa rozdziały dotyczą problematyki języka migowego: stanu badań nad językami migowymi w kontekście metodologicznym językoznawstwa kognitywnego drugiej generacji oraz analizy suprasegmentalnych wykładników negacji w polskim języku migowym.
 
Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 11 ofert ebooków od 10.12 zł

Formaty Cena Księgarnia
pdf
od 6.92 zł
(dostęp online)
10.12 zł ibuk.pl
pdf
od 13.43 zł
(dla stałych klientów)
14.92 zł ebookpoint.pl
pdf
15.64 zł septem.pl
pdf
15.64 zł sensus.pl
pdf
15.64 zł onepress.pl
pdf
16.60 zł zinamon.pl
pdf
  11.04 zł
w programie Nexto Premium
17.11 zł nexto.pl
pdf
17.71 zł gandalf.com.pl
pdf
18.40 zł swiatebookow.pl
pdf
18.40 zł legimi.com
pdf
18.40 zł virtualo.pl

Piotr Stalmaszczyk - inne e-booki

E-booki podobne do "Metodologie językoznawstwa 4. Od dialektologii do dialektyki"