ISBN:9788379697748

Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy

Autor: Iwa Kuchciak, Marika Świeszczak, Krzysztof Świeszczak

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Książka dotyczy najważniejszych mechanizmów i uwarunkowań procesu włączania w system bankowy poprzez podnoszenie świadomości finansowej społeczeństwa. Ze względu na prognozowane trendy demograficzne, prowadzące do zjawiska starzenia się całego społeczeństwa, w książce opisano wybrany element koncepcji silver economy, jakim jest aktywne uczestnictwo osób w wieku powyżej 50. roku życia w życiu społecznym, warunkowane świadomym i odpowiedzialnym korzystaniem z dostępnych produktów i usług finansowych. Diagnoza skali wykluczenia finansowego i poziomu wiedzy finansowej pozwoliła na wskazanie zależności między posiadaną wiedzą (zarówno teoretyczną, jak i praktyczną) a zakresem włączenia w system finansowy (w tym zwłaszcza bankowy). Analiza dostępności i atrakcyjności ofert bankowych dedykowanych osobom z segmentu 50+ oraz przegląd i ocena działań prowadzonych na rzecz zwiększenia wiedzy finansowej były podstawą do sformułowania rekomendacji pod adresem instytucji sektora bankowego oraz organizacji rządowych i pozarządowych, które mogą przyczynić się do wzmacniania kompetencji finansowych konsumentów powyżej 50. roku życia. Monografia jest efektem badań prowadzonych w ramach działalności statutowej oraz projektu „«Włączenie bankowe» jako kluczowy standard w realizacji koncepcji silver economy w województwie łódzkim”, finansowanego przez Bank Zachodni WBK w ramach programu „Santander Universidades”.

Najlepsza cena: OnePress
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.17 zł

Znaleziono 6 ofert ebooków od 31.33 zł

Formaty Cena Księgarnia
pdf
31.33 zł onepress.pl
pdf
od 28.20 zł
(dla stałych klientów)
31.33 zł ebookpoint.pl
pdf
31.72 zł gandalf.com.pl
pdf
  22.68 zł
w programie Nexto Premium
35.15 zł nexto.pl
pdf
37.80 zł legimi.com
pdf
37.80 zł virtualo.pl

Iwa Kuchciak - inne e-booki

Marika Świeszczak - inne e-booki

Krzysztof Świeszczak - inne e-booki

E-booki podobne do "Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy"