Skrypt koncentruje się wokół problemów towarzyszących literaturze dla dzieci i młodzieży. Pojawia się więc refleksja kulturoznawcza poświęcona teatrowi, czasopismom, przekładom, nagrodom literackim. Omówiono też książki, które powróciły do obiegu po transformacji ustrojowej, oraz obecny stan badań nad literaturą dla niedorosłego odbiorcy. Osobny blok zagadnień poświęcono czytelnictwu, bibliotekom oraz rynkowi wydawniczemu i formom promocji. Całość zamykają rozprawy o obecności literatury dla dzieci i młodzieży w najnowszych mediach, a także o terapeutycznej roli tej literatury. Publikacja skierowana jest do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, na których wykładany jest przedmiot „literatura dla dzieci i młodzieży”.