Przedmiotem badań w monografii jest wpływ wdrażanych innowacji na efektywność funkcjonowania polskiej administracji celnej, mającą znaczenie zarówno w wielowymiarowym kontekście społeczno-gospodarczych i finansowych interesów Polski i Unii Europejskiej, jak i z punktu widzenia zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa unijnego obszaru celnego. Autor przedstawia ją w perspektywie historycznej ostatnich kilkunastu lat związanych z ewolucją zarówno samej polityki celnej jak i organizacji struktur organizacyjnych związanych z przystąpieniem Polski do UE. Na tym tle wskazuje na dalsze możliwe i przewidywane zmiany zarówno tej polityki jak i tej służby. Książka prezentuje rezultaty autorskich, nowatorskich badań przyczyn i procesów przyjętych oraz wdrażanych w polskiej służbie celno-skarbowej najnowszych rozwiązań dotyczących zarówno technik i technologii funkcjonowania tej służby, zwiększania efektywności jej działalności w nowoczesnym otoczeniu gospodarki elektronicznej pozwalającej na optymalizację analizę ryzyka w kontroli bezpieczeństwa międzynarodowego łańcucha dostaw i poboru należności celnych, ale i ułatwiania prowadzenia legalnych operacji eksportowo-importowych. Przedstawione w publikacji wnioski mają charakter zarówno teoretyczno-poznawczy, jak i aplikacyjny. Mogą być wykorzystane w doskonaleniu rozwiązań instytucjonalno-prawnych, funkcjonalnych, fiskalno-organizacyjnych i technologicznych, które wpływają oraz określają politykę celną prowadzoną przez uprawnione podmioty administracji publicznej. W monografii uwzględniono stan prawny aktualny na dzień 15 czerwca 2023 r.