Monografia jest pionierskim w Polsce opracowaniem, dotyczącym funkcjonowania dziekanatów, na podstawie przeprowadzonych badań w kilkunastu uczelniach. (...) Ze względu na swoje walory poznawcze i aplikacyjne publikacja powinna być lekturą obowiązkową władz dziekańskich odpowiedzialnych za sprawy studenckie, a także kierowników dziekanatów, na których spoczywają ważne obowiązki organizacji obsługi administracyjnej studentów.