WSTĘP


I. WIARA FUNDAMENTEM ŻYCIA


1. Droga ku Bogu przez pośrednictwo Jezusa Zmartwychwstałego


2. Łaska wiary


3. Skarb ukryty w roli


II. MODLITWA ODDECHEM CHRZEŚCIJANINA


1. Odpowiadać Bogu na Jego wezwanie


2. Kontemplować tajemnice Chrystusa – Obecnego


3. Z modlitwy rodzi się czyn


III. EUCHARYSTIA SZKOŁĄ MODLITWY I WIARY


1. Liturgia Mszy świętej jednoczy nas z Bogiem i ludźmi


2. Krzyż Chrystusa prowadzi do Zmartwychwstania


3. W Jezusie Chrystusie doświadczamy nieba na ziemi


BIBLIOGRAFIA