David Bohm od 1986 roku corocznie przyjeżdżał do Ojai, aby poprowadzić spotkania, znane później jako „seminaria Davida Bohma”. W 1990 roku w miejscu, do którego wieczny tułacz Krishnamurti wracał przez kilkadziesiąt lat i gdzie stał jedyny dom, który mógł uznać za własny, odbyło się seminarium, w trakcie którego Bohm wcielił się do pewnego stopnia w jego rolę. Zapis wystąpień Bohma, które szybko przekształcały się w dialog między uczestnikami, wypełnia niniejszą książkę.