ISBN:9788380925557

Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016

Autor: Krzysztof Eichstaedt, Barbara Augustyniak, Michał Kurowski

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Najniższa cena z poprzednich 30 dni: 173.53 zł.

Niniejsza publikacja to kompleksowy i pogłębiony komentarz do zmian kodeksu postępowania karnego i przepisów przejściowych, obowiązujących od 15 kwietnia 2016 r.

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego modyfikuje model postępowania karnego w kierunku przywrócenia inkwizycyjności postępowania sądowego. W tym zakresie następuje fundamentalne odejście od reformy procedury karnej zwiększającej kontradyktoryjność, która obowiązywała od 1 lipca 2015 r. Wprowadzono także istotne zmiany w zakresie nadzwyczajnych środków zaskarżenia oraz odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Dodano uregulowania dotyczące wykorzystania dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa (art. 168a k.p.k.), dowodów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej (art. 168b k.p.k.) lub kontroli procesowej (237a k.p.k.) poza zakresem podmiotowym lub przedmiotowym zgody sądu oraz dotychczas nieznany procedurze karnej środek zaskarżenia w postaci skargi na wyrok sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania (rozdział 55a).

Komentarz wychodzi naprzeciw trudnościom związanym z nakładaniem się na siebie różnych stanów prawnych. Oprócz przepisów procesowych dokonano także wykładni poszczególnych przepisów przejściowych ustawy nowelizacyjnej pod kątem stosowania różnych procedur w różnych układach procesowych.

Prezentacji nowelizacji z 2016 r. dokonano metodą komentarzową w układzie kodeksowym na kilku poziomach. Na początku przedstawiono zakres zmian. W dalszej kolejności porównany został stan prawny przed nowelizacją i po niej. Następnie skomentowano zmienione i nowe przepisy. Zawarto także odniesienia do przepisów przejściowych w celu ustalenia zakresu wprowadzonych zmian.

Najlepsza cena: Nexto
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.95 zł

Znaleziono 5 ofert ebooków od 173.86 zł

Formaty Cena Księgarnia
epub pdf
  112.17 zł
w programie Nexto Premium
173.86 zł nexto.pl
epub pdf
177.98 zł gandalf.com.pl
epub pdf
186.95 zł virtualo.pl
epub pdf
219.00 zł legimi.com
epub
177.60 zł swiatebookow.pl

Krzysztof Eichstaedt - inne e-booki

Barbara Augustyniak - inne e-booki

Michał Kurowski - inne e-booki

E-booki podobne do "Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016"