„W tym tomiku zawarte są moje przemyślenia związane z życiem, które jest sztuką. Każdy tworzy swój własny indywidualny scenariusz pisany przez największego reżysera, jakim jest życie – pod postacią przeznaczenia, przypadku oraz podejmowanych przez Nas decyzji.
Nigdy nie wiemy, co przyniesie jutro – kolejny dzień mogący dokonać nieodwracalnych zmian w sztuce, jaką jest życie.
Sztuka trwać będzie, dopóki żyć będziemy” – Aleksander Dobrowolski