Historia życia Epsteina w krótkich obrazach poetyckich i fotograficznych metaforach życia, przemijania, kruchości natury bytu.