Zarys problematyki dotyczącej możliwości inwestowania w nieruchomości. Część 1 cyklu „Inwestycje alternatywne”. Publikacja przeznaczona jest dla początkujących inwestorów, którzy myślą o pomnażaniu wolnych środków z wykorzystaniem nieruchomości.