ISBN:9788381076500

Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska, Ewa Wiktorowska

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wdrażającą przepisy dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, które:
 • upraszczają i usprawniają procedury udzielania zamówień publicznych przez zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o ich udzielenie oraz wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami,
 • wprowadzają elastyczne rozwiązania w zakresie modyfikacji postanowień umów o zamówienia publiczne oraz ich wypowiedzenia,
 • promują wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności,
 • a także niezależnie od uregulowań wynikających z wdrażanych dyrektyw zmiany dotyczące m.in.:
  • stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert,
  • katalogu wyłączeń z reżimu ustawy przy udzielaniu niektórych zamówień publicznych o wartościach poniżej tzw. progów unijnych, czy też
  • możliwości udzielania zaliczek wykonawcom.
  • Publikacja stanowi kompendium wiedzy mające na celu zapoznanie Czytelników z teoretycznym i praktycznym aspektem unormowań dotyczących prawa zamówień publicznych - wynikających z regulacji unijnych, aktów prawa krajowego (w tym zestawienia przepisów rangi ustawowej oraz rozporządzeń), orzecznictwa ETS i TSUE, SN, KIO i sądów powszechnych.

   Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się zamówieniami w praktyce - zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców - oraz dla ich pełnomocników, w tym będących adwokatami bądź radcami prawnymi, a także dla osób kontrolujących prawidłowość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Najlepsza cena: Świat Ebooków
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.151 zł

Znaleziono 6 ofert ebooków od 274,55

Formaty Cena Księgarnia
epub pdf
274,55 zł swiatebookow.pl
epub pdf
  173,40 zł
w programie Nexto Premium
274,55 zł nexto.pl
epub pdf
277,72 zł gandalf.com.pl
mobi epub
288,99 zł empik.pl
epub pdf
289,00 zł legimi.com
epub pdf
289,00 zł virtualo.pl

Irena Skubiszak-Kalinowska, Ewa Wiktorowska - inne e-booki

E-booki podobne do "Prawo zamówień publicznych. Komentarz"