ISBN:9788381076500

Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska, Ewa Wiktorowska

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wdrażającą przepisy dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, które:
 • upraszczają i usprawniają procedury udzielania zamówień publicznych przez zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o ich udzielenie oraz wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami,
 • wprowadzają elastyczne rozwiązania w zakresie modyfikacji postanowień umów o zamówienia publiczne oraz ich wypowiedzenia,
 • promują wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności,
 • a także niezależnie od uregulowań wynikających z wdrażanych dyrektyw zmiany dotyczące m.in.:
  • stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert,
  • katalogu wyłączeń z reżimu ustawy przy udzielaniu niektórych zamówień publicznych o wartościach poniżej tzw. progów unijnych, czy też
  • możliwości udzielania zaliczek wykonawcom.
  • Publikacja stanowi kompendium wiedzy mające na celu zapoznanie Czytelników z teoretycznym i praktycznym aspektem unormowań dotyczących prawa zamówień publicznych - wynikających z regulacji unijnych, aktów prawa krajowego (w tym zestawienia przepisów rangi ustawowej oraz rozporządzeń), orzecznictwa ETS i TSUE, SN, KIO i sądów powszechnych.

   Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się zamówieniami w praktyce - zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców - oraz dla ich pełnomocników, w tym będących adwokatami bądź radcami prawnymi, a także dla osób kontrolujących prawidłowość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Najlepsza cena: Nexto
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.151 zł

Znaleziono 6 ofert ebooków od 274,55

Formaty Cena Księgarnia
epub pdf
  173,40 zł
w programie Nexto Premium
274,55 zł nexto.pl
epub pdf
274,55 zł swiatebookow.pl
epub pdf
277,72 zł gandalf.com.pl
mobi epub
288,99 zł empik.pl
epub pdf
289,00 zł legimi.com
epub pdf
289,00 zł virtualo.pl

Irena Skubiszak-Kalinowska, Ewa Wiktorowska - inne e-booki

E-booki podobne do "Prawo zamówień publicznych. Komentarz"