Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie, które określa zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej na lata 2019–2021. Niektóre usługi od czerwca 2019 r. nie będą korzystały już ze zwolnienia.

Nadal trwają prace nad przepisami, które mają wprowadzić obowiązek wymiany kas na e-kasy. Ustawodawca zmieni także zasady zgłaszania kas do urzędu skarbowego oraz ubiegania się o ulgę na ich zakup. Wprowadza też nową sankcję za brak przeglądu technicznego. Zmienią się również zasady wystawiania faktur do paragonów.

W publikacji wyjaśniamy:

• Jakie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obowiązują w 2019 r.

• Jak ewidencjonować sprzedaż na kasie

• Czy można odzyskać VAT zawyżony na paragonie

• Jak korygować sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie

• Jak zapisywać w JPK_VAT sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie

• Jaki jest stan prac nad przepisami wdrażającymi e-kasy i jak się do nich przygotować

Publikacja zawiera również komplet rozporządzeń oraz wyciąg z ustawy o VAT, które dotyczą kas fiskalnych.