W ramach tzw. tarczy antykryzysowej dla najmniejszych płatników składek przewidziano 3-miesięczne zwolnienie z obowiązku ich opłacenia. Zwolnienie dotyczy nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni, którzy opłacają składki tylko za siebie, jeśli spełniają kryterium dochodowe określone w ustawie. Publikacja zawiera szczegółowe omówienie zagadnienia na konkretnych przykładach, wzór wniosku o zwolnienie z opłacania składek ZUS oraz instrukcję krok po kroku, jak go wypełnić.

W publikacji przedstawiono odpowiedzi m.in. na pytania:

• Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

• Czy korzystanie ze zwolnienia wiąże się z utratą prawa do świadczeń na czas choroby?

• W jaki sposób i do kiedy należy złożyć wniosek?

• Czy przysługuje odwołanie od decyzji odmawiającej zwolnienia?



ATUTY PUBLIKACJI:

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie zagadnienia z konkretnymi przykładami, wzór wniosku o zwolnienie z opłacania składek ZUS oraz instrukcję krok po kroku, jak go wypełnić.