ISBN:9788381583787

Ewolucja zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi

Autor: Edyta Konopczyńska

Wydawnictwo: C.H. Beck

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie ewolucji regulacji i orzecznictwa z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi oraz funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania.

Wejście w życie ustawy o zbiorowym zarządzaniu w dniu 19.7.2018 r. przyniosło duże zmiany w regulacji tej niezwykle istotnej społecznie i gospodarczo sfery obrotu prawami autorskimi i pokrewnymi. Jednym z głównych zadań organizacji jest zapewnienie właścicielom majątkowych praw autorskich odpowiednich środków pozwalających na sprawowanie kontroli nad eksploatacją utworów i uzyskiwanie z tego tytułu wynagrodzenia. Można powiedzieć, że cały system zbiorowego zarządzania jest narzędziem umożliwiającym osiągnięcie tego celu. Zakres obowiązków i uprawnień organizacji ulegał na przestrzeni lat ewolucji warunkowanej przede wszystkim rozwojem technologii i sposobów wykorzystywania utworów, a także coraz większą uwagą ustawodawcy zagadnieniami zbiorowego zarządzania. Beneficjentami działania systemu zbiorowego zarządzania są nie tylko właściciele majątkowych praw do utworów, lecz także podmioty korzystające z treści chronionych.

Tematyka ta została obszernie omówiona w 8. Rozdziałach pracy:

  • Rozdział I. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi: historia powstania i misja,
  • Rozdział II. Charakter relacji organizacji zbiorowego zarządzania z podmiotami uprawnionymi,
  • Rozdział III. Udział w systemie zbiorowego zarządzania – konieczność czy wybór właścicieli praw?,
  • Rozdział IV. Charakter relacji organizacji zbiorowego zarządzania z podmiotami korzystającymi z utworów i przedmiotów praw pokrewnych,
  • Rozdział V. Zadania organizacji zbiorowego zarządzania wykonywane w odniesieniu do podmiotów korzystających z utworów,
  • Rozdział VI. Ustalanie wysokości i pobieranie wynagrodzeń z tytułu eksploatacji treści chronionych w systemie zbiorowego zarządzania,
  • Rozdział VII. Rola organizacji zbiorowego zarządzania w podziale wynagrodzeń autorskich i opłat z tytułu wykorzystywania treści chronionych,
  • Rozdział VIII. Nowy model zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi na wspólnym rynku europejskim.

Publikowana monografia dr Edyty Konopczyńskiej stanowi ważną dla doktryny prawa autorskiego pozycję naukową ukazującą w skondensowanym ujęciu całość problematyki zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, z uwzględnieniem mechanizmów obrotu tymi prawami. Dzięki dokonanym przez Autorkę konfrontacjom rozwiązań normatywnych z ich uwarunkowaniami praktycznymi, ukazane zostały podstawowe dylematy, przed rozwiązaniem których stanął ustawodawca, a Czytelnik może ocenić trafność przyjętych w naszym prawie rozwiązań. Jest oczywiste, że analiza zbiorowego zarządzania w znacznym stopniu poświęcona została koncepcji i działaniu organizacji zbiorowo zarządzających prawami autorskimi i pokrewnymi. (...)

Zaletą rozprawy jest, że Autorka stara się konfrontować swoje wywody z praktyką stosowania poszczególnych zasad. W dotarciu do najpełniejszej wiedzy o praktyce posunęła się tak daleko, że nie tylko sięgnęła do sprawozdań składanych corocznie przez organizacje zarządzające prawami autorskim i pokrewnymi, ale także w szeregu istotnych dla wywodów rozprawy kwestiach, przeprowadziła bezpośrednią kwerendę w poszczególnych organizacjach. Przyjąć to należy z wielkim uznaniem, jako przejaw troski o wypracowanie własnego krytycznego stanowiska w poszczególnych kwestiach.

Prof. dr hab. Jan Błeszyński

Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.74 zł

Znaleziono 7 ofert ebooków od 135.20 zł

Formaty Cena Księgarnia
pdf
135.20 zł ibuk.pl
pdf
136.56 zł gandalf.com.pl
pdf
od 129.29 zł
(dla stałych klientów)
143.65 zł ebookpoint.pl
pdf
160.50 zł zinamon.pl
pdf
160.55 zł swiatebookow.pl
pdf
  101.40 zł
w programie Nexto Premium
169.00 zł nexto.pl
pdf
169.00 zł virtualo.pl

E-booki podobne do "Ewolucja zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi"