ISBN:9788381606455

MERITUM Inwestycje budowlane

Autor: Bartłomiej Nowak, Alicja Plucińska-Filipowicz, Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Artur Kosicki, Mariusz Rypina, Tomasz Filipowicz, Ewa Boguta, Joanna Filipowicz, Mariusz Nahajewski, Mateusz Stawiarz, Anna Żak-Stobiecka Marek Wierzbowski

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA

Opłacalność: 25.22 zł/100 stron

Książka stanowi praktyczne przedstawienie kluczowych zagadnień realizacji inwestycji budowlanych w aspekcie najczęściej pojawiających się problemów.

Podzielona jest na następujące części:

opis przygotowania do procesu inwestycji budowlanych (od decyzji środowiskowej, analizę urbanistyczną, zasadę dobrego sąsiedztwa w ramach ustalania warunków zabudowy, po decyzję o warunkach zabudowy, z zastosowaniem reżimu specustaw, po projekt budowlany i zagadnienia odpowiedzialności poszczególnych podmiotów uczestniczących w tym procesie); opis procesu inwestycyjnego (od uzyskania pozwolenia na budowę, przez decyzję środowiskową, zmiany przedmiotowo-podmiotowe w procesie budowlanym, po kwestie związane z wyodrębnieniem lokali); opis użytkowania obiektu oraz czynności i rozstrzygnięć w toku użytkowania (obowiązek utrzymania obiektu budowlanego – właściciel a zarządca budynku, nieprawidłowości w obiekcie, „co zrobić” z niewykończonym, nieużytkowanym obiektem, decyzja o opróżnieniu budynku, usuwanie niebezpieczeństw – jakie działania są możliwe do podjęcia, jaka procedura obowiązuje w razie zmiany koncepcji użytkowania obiektu budowlanego); wskazanie praktycznych aspektów właściwości organów administracji publicznej uczestniczących w procesie inwestycji budowlanych – podstawy prawne funkcjonowania, podejmowanych rozstrzygnięć (kompetencje, jak radzić sobie w sytuacji konfliktu, braku zgody na konkretne rozstrzygnięcia tych organów – opis procedur), szczegółowe zagadnienia, opis kompetencji nadzoru budowlanego; opis oraz praktyczne kwestie związane z uprawnieniami konserwatora zabytków w procesie inwestycji budowlanych (Prawo budowlane a ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, m.in. procedury w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę w sytuacji ochrony wynikającej z rejestru zabytków); szczegółowe omówienie specregulacji w procesie inwestycyjnym: drogowej, megaustawy (dotyczącej usług i sieci telekomunikacyjnych), przesyłowej, w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej, mieszkaniowej.

Ponadto:

publikacja zawiera liczne tabele, schematy procedur, wzory pism administracyjnych, procesowych; ilustracją omawianych zagadnień, procedur są liczne przykłady (często w postaci wariantowej) wyraźnie wyodrębnione w tekście; dla każdego z omawianych zagadnień wskazana jest właściwa podstawa prawna; poszczególne tematy opatrzone są również wykazem odnośnego orzecznictwa (z przytoczeniem istotnych tez); każda z procedur zawiera wskazanie niezbędnych dokumentów; tekst podzielono na szczegółowe części i opatrzono na marginesie numerami bocznymi; istotne kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę, zamieszczone są w ramkach z opisem „WAŻNE!”; publikacja zawiera szczegółowy indeks rzeczowy, którego hasła – dla szybkiego odnalezienia zagadnienia w tekście – odnoszą się do numerów bocznych; w książce zamieszczono wykaz aktów prawnych ważnych dla procesu inwestycji budowlanych.

Adresaci: Publikacja jest skierowana do przedsiębiorców zamierzających realizować bądź już realizujących inwestycje budowlane, deweloperów, biur projektowych, prawników zajmujących się zagadnieniami szeroko pojętego prawa budowlanego oraz pracowników organów administracji.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Bartłomiej Nowak - inne e-booki

Alicja Plucińska-Filipowicz - inne e-booki

Arkadiusz Despot-Mładanowicz - inne e-booki

Artur Kosicki - inne e-booki

Mariusz Rypina - inne e-booki

Tomasz Filipowicz - inne e-booki