Podręcznik omawia zagadnienia stanowiące podstawę studiowania rachunkowości finansowej. Celem jest wskazanie głównych zagadnień rachunkowości finansowej od podstaw, zróżnicowania rozwiązań w zakresie ewidencji księgowej, wyceny oraz sprawozdawczości finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek małych. Prezentacja wyborów w zakresie ewidencji księgowej i wyceny jest łączona z zagadnieniami etycznej postawy księgowego, które są nieodzownym elementem dokonywanych wyborów w ramach zgodnych z prawem o rachunkowości. Nowe wydanie zawiera zaktualizowane treści zgodne z obowiązującym prawem bilansowym. Poszerzony został również zakres tematyczny przez wyodrębnienie rozdziału poświęconego środkom trwałym. To wydanie uwzględnia również obszerniejszą prezentację wymogów formalnoprawnych sprawozdawczości finansowej z uwzględnieniem aspektów procesu cyfryzacji. Książka jest kierowana do osób zainteresowanych problematyką rachunkowości finansowej od podstaw. Struktura podręcznika umożliwia samodzielne studiowanie, weryfikację wiedzy i umiejętności dzięki licznym przykładom liczbowym, pytaniom sprawdzającym oraz zadaniom i ich rozwiązaniom. Dr hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UE Katowice dyplomowany księgowy, wykładowca akademicki, pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, autorka i współautorka wielu publikacji o charakterze dydaktycznym z zakresu rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej, w tym skonsolidowanej, oraz artykułów i monografii naukowych. Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (kadencja 20232026) oraz European Accounting Association. Dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UE Katowice dyplomowany księgowy, doradca podatkowy, wykładowca akademicki, pracownik Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, autorka i współautorka wielu publikacji o charakterze naukowym z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym etyki zawodowej w rachunkowości, uchylania się od i unikania opodatkowania, oraz opracowań dydaktycznych m.in. z zakresu rachunkowości zarządczej. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, European Accounting Association oraz European Business Ethics Network. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości finansowej oraz w organizacji rachunkowości zarządczej na stanowiskach kierowniczych i doradczych, autorka ekspertyz i opinii.