ISBN:9788381872805

Specustawa mieszkaniowa. Przewodnik dla organów administracji architektoniczno-budowlanej

Autor: Martyna Sługocka Michał Bursztynowicz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA

Opłacalność: 66.41 zł/100 stron

\n\nCelem książki jest wyjaśnienie wszystkich problematycznych kwestii, które mogą pojawić się w postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, prowadzonym na podstawie specustawy mieszkaniowej. Autorzy omawiają potencjalne zagrożenia, ich skutki, a także przedstawiają rozwiązania korzystne zarówno dla organów, jak i dla inwestorów. \n\nPostępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę jest bowiem jednym z najbardziej skomplikowanych postępowań administracyjnych, a specustawa mieszkaniowa wprowadziła dodatkowe modyfikacje do i tak już zawiłej procedury. Tak duża i kompleksowa zmiana może prowadzić do wielu błędów popełnianych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, a w efekcie do przedłużenia postępowania i narażenia inwestorów na dodatkowe koszty. Założeniem przewodnika jest zatem omówienie krok po kroku procedury wydawania pozwolenia na budowę dla inwestycji realizowanej na podstawie specustawy mieszkaniowej. \n\n W opracowaniu przybliżono m.in.:

zasady wydania przez rady gmin (miast) uchwał lokalizacyjnych, specyfikę prowadzenia postępowań z zakresu pozwoleń na budowę, przygotowanie poprawnego wniosku dotyczącego lokalizacji inwestycji.

\n\n Adresaci:\nPublikacja zainteresuje starostów, prezydentów miast na prawach powiatu oraz wojewodów, a także sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych i deweloperów.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas