Książka zawiera przegląd rozwiązań dotyczących prowadzenia polityki personalnej w małej firmie. Każde przedsiębiorstwo ma wprawdzie własną specyfikę i nie istnieje jeden wzorzec postępowania, którym powinni się kierować właściciele, jednak możliwe i pożądane jest dopasowanie prezentowanych tu modeli działania do konkretnych potrzeb, uwarunkowań i okoliczności małych organizacji.

W trzecim już wydaniu tej publikacji autorka skupia się na następujących zagadnieniach:

rekrutacja i selekcja – wybór sposobu ich przeprowadzenia i szczegóły postępowania, rozwój i doskonalenie pracowników – adaptacja i kariera zawodowa w firmie, szkolenia, motywowanie i wynagradzanie personelu – teorie motywacji a praktyka zarządzania, kształtowanie systemów wynagrodzeń, systemy ocen – kryteria, przegląd metod, prowadzenie rozmów oceniających, rozstanie z pracownikiem jako sprawdzian kultury organizacyjnej – postępowanie przy zwalnianiu zatrudnionych.

Opisane modele działania i przytaczane wyniki badań stanowią ciekawe tło dla prezentowanych zagadnień, odwołanie się zaś do konkretnych przykładów z dzisiejszej polskiej rzeczywistości gospodarczej zwiększa praktyczną przydatność książki.

Adresaci: Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla właścicieli małych firm, lecz także dla menedżerów wszystkich szczebli, dyrektorów i pracowników działów personalnych, jak również dla osób naukowo zajmujących się problematyką zarządzania kapitałem ludzkim.