ISBN:9788381876063

Ochrona środowiska w praktyce gminy

Autor: Bartosz Rakoczy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA

Książka przedstawia zadania i obowiązki gminy w dwóch aspektach, z jednej strony jako podmiot zobowiązany wykonywać określone zadania z zakresu ochrony środowiska, a z drugiej – sama jest podmiotem korzystającym ze środowiska.

W publikacji znajdziesz m.in. omówienie następujących zagadnień:

prawo do korzystania ze środowiska oraz podmiot korzystający ze środowiska; realizacja przez gminę poszczególnych zadań publicznych, których wykonanie powoduje konieczność lub możliwość oddziaływania na środowisko, w tym m.in.:

gospodarowanie wodami, gospodarowanie odpadami komunalnymi, oczyszczanie ścieków komunalnych, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, budowa dróg;

zakres i sposób wykonywania poszczególnych zadań publicznych przez gminę; analiza pojęć „organ ochrony środowiska” oraz „instytucja ochrony środowiska”; podział zadań między organy administracji państwowej i samorządowej; kompetencje organów gminy w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do poszczególnych obszarów prawa ochrony środowiska.

Autor uwzględnił ponadto wzory decyzji i regulaminów, w tym:

decyzję w sprawie zezwolenia na wycięcie drzew, decyzję o czasowym odebraniu psa, uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Adresaci: Książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, prokuratorów oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów, księgowych i przedsiębiorców branży chemicznej. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa i administracji.

Najlepsza cena: Gandalf
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.50 zł

Znaleziono 5 ofert ebooków od 92.00 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub
93.05 zł ebuczek.pl
pdf
92.00 zł gandalf.com.pl
pdf
93.24 zł ibuk.pl
pdf
99.90 zł zinamon.pl
pdf
111.00 zł swiatebookow.pl

Bartosz Rakoczy - inne e-booki