W podręczniku przedstawiono rozwój nauki organizacji i zarządzania od taylorowskiej koncepcji naukowej organizacji pracy jako pierwszego, kompleksowego podejścia do problemu zarządzania organizacjami. Zaprezentowano w nim biografie i koncepcje badaczy, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój nauki o organizacji i zarządzaniu od momentu jej powstania do końca XX wieku. Każdy rozdział może być traktowany jako oddzielna, niezależna część. W ten sposób czytelnik może studiować jedynie te rozdziały, które go szczególnie interesują, pomijając pozostałe. Opracowanie będzie stanowić wsparcie dla studentów wybierających kierunki kształcenia związane z dyscypliną nauki o zarządzaniu i jakości.