ISBN:9788382232622

Prawo bankowe. Komentarz do przepisów cywilnoprawnych

Autor: Katarzyna Królikowska, barbara bajor, Lechosław Kociucki, Jędrzej Kondek

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Najniższa cena z poprzednich 30 dni: 169.60 zł.

Publikacja zawiera komentarz do cywilnoprawnych przepisów ustawy – Prawo bankowe. Autorzy, dokonując ich wyboru, kierowali się w szczególności częstotliwością występowania w praktyce problemów interpretacyjnych dotyczących danej normy oraz ich znaczeniem dla praktyki.

 Skupiają się na omówieniu m.in.:

  • przepisów ogólnych: definicji banku, czynności okołobankowych, formy elektronicznej oświadczeń woli związanych z dokonywaniem czynności bankowych, terminowych operacji finansowych, obowiązku utrzymywania płynności płatniczej;
  • rachunków bankowych: ich rodzajów, uprawnień posiadacza rachunku, treści i form umowy rachunku bankowego, dysponowania rachunkiem przez małoletniego, który ukończył lat 13, rozwiązania umowy rachunku z powodu braku obrotów;
  • rozliczeń pieniężnych przeprowadzanych za pośrednictwem banków: form rozliczeń, odpowiedzialności kilku bankówkontroli przy wypłatach, wpłat gotówkowych, izb rozliczeniowych;
  • kredytów i pożyczek pieniężnych: zdolności kredytowej, kontroli sytuacji kredytobiorcy, wypowiedzenia umowy kredytu, terminu spłaty kredytu, ochrony osób, które zaciągnęły kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż polskaopóźnień w spłacie kredytu, oprocentowania, pożyczek pieniężnych udzielanych przez banki;
  • gwarancji bankowych, poręczeń i akredytyw;
  • emisji bankowych papierów wartościowych: obowiązków banków przed emisją, zakazu kredytowania zakupu bankowych papierów wartościowych;
  • szczególnych obowiązków i uprawnień banków: sekurytyzacji, centralnej informacji o rachunkach, nieodpłatności udzielenia informacji, tajemnicy bankowejprzetwarzania danych osobowych klientów banków, prowizji, opłat.

 Adresaci:

Komentarz jest przeznaczony dla prawników obsługujących banki, klientów banków, innych pracowników banków odpowiedzialnych za stronę prawną działalności banku. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedsiębiorców, menedżerów, przedstawicieli nauki oraz studentów prawa, administracji, ekonomii.

Najlepsza cena: Gandalf
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.96 zł

Znaleziono 9 ofert ebooków od 175.71 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub
177.19 zł ebuczek.pl
pdf
175.71 zł gandalf.com.pl
pdf
188.68 zł swiatebookow.pl
pdf
190.80 zł zinamon.pl
pdf
  127.20 zł
w programie Nexto Premium
197.16 zł nexto.pl
pdf
199.28 zł ibuk.pl
pdf
212.00 zł legimi.com
pdf
212.00 zł woblink.pl
pdf
212.00 zł virtualo.pl

Katarzyna Królikowska - inne e-booki

barbara bajor - inne e-booki