Tom III Systemu Administracyjnego Prawa Procesowego prezentuje dorobek polskiej doktryny w zakresie badań nad prawem regulującym postępowanie organów administracyjnych zmierzających do przymusowego wykonania obowiązków pozostających w zakresie odpowiedzialności administracji publicznej przez osoby uchylające się od dobrowolnego wykonania takich powinności. Dostarcza również informacji o możliwościach uniknięcia ponoszenia ciężarów wynikających z nieuzasadnionego prawnie zastosowania środków egzekucyjnych i zabezpieczających.


W publikacji uwzględniono oraz poddano krytycznej analizie i ocenie rezultaty dynamicznie rozwijającego się orzecznictwa sądów administracyjnych.


 Tom III składa się z dwóch części. W części 1 przedstawiono m.in.:

  • zagadnienia związane z zawieszeniem i umorzeniem administracyjnego postępowania egzekucyjnego,
  • zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej,
  • problematykę kosztów egzekucyjnych,
  • kwestie dotyczące zbiegu egzekucji,
  • podmioty postępowania egzekucyjnego w administracji.

Autorami publikacji są wybitni praktycy oraz teoretycy prawa, w tym sędziowie sądów administracyjnych oraz organów administracji publicznej, zajmujący się w swojej pracy zawodowej problematyką postępowania egzekucyjnego.

 Adresaci:

Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników, prokuratorów, doradców podatkowych, pracowników administracji, a także ekonomistów i księgowych oraz menedżerów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.