ISBN:9788382462548

System Prawa Administracyjnego Procesowego, TOM II, Cz. 4. Dynamika postępowania administracyjnego ogólnego

Autor: Czesław Martysz, Andrzej Matan Grzegorz Łaszczyca

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA

W części 4 Tomu II Sytemu Prawa Administracyjnego Procesowego omówiono problematykę przebiegu postępowania administracyjnego:

począwszy od jego wszczęcia, poprzez postępowanie dowodowe (wyjaśniające), uwzględniające analizę wszystkich prawnie dopuszczalnych środków dowodowych, łącznie z czynnościami postępowania mediacyjnego oraz czynnościami współdziałania różnych organów w trakcie tej fazy postępowania, jak również problematykę zawieszenia postępowania, po rozważania na temat rozstrzygnięcia sprawy oraz omówienie kodeksowych modeli odformalizowania postępowania administracyjnego, a więc postępowania uproszczonego.

Zagadnienia zostały zaprezentowane szeroko, z licznymi odesłaniami do aktów administracyjnego prawa materialnego oraz bogatego orzecznictwa sądowego. Autorzy uwzględnili aktualnie obowiązujące regulacje.

Autorami książki są pracownicy naukowi niemal wszystkich ośrodków uniwersyteckich w Polsce, a także sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i pracowników administracji. Zainteresuje ponadto przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Czesław Martysz - inne e-booki

Andrzej Matan Grzegorz Łaszczyca - inne e-booki