ISBN:9788382462593

Odwołania od decyzji w sprawach dotyczących pomocy społecznej

Autor: Anna Kawecka

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Książka prezentuje najbardziej aktualne problemy pojawiające się w związku z realizacją przepisów ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Przedstawia aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska organów odwoławczych w zakresie najbardziej kontrowersyjnych zagadnień ww. ustaw, a także wskazuje praktyczne rozwiązania omówionych problemów.


 Autorka przybliża problematykę realizacji świadczenia pielęgnacyjnego w związku z niekonstytucyjnością przepisu art. 17 ust. 1 b ustawy o świadczeniach rodzinnych, jego zbiegiem z uprawnieniem do świadczenia emerytalnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku dla bezrobotnych oraz sytuacji gdy osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim.

Poruszyła również kwestię dochodu i nienależnie pobranych świadczeń, właściwości organów w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania osób do nich uprawnionych oraz procedurę zmiany i uchylenia tego uprawnienia, w tym z mocą wsteczną.


 Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników organów administracji samorządowej i rządowej, realizujących świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz fundusz alimentacyjny. Zainteresuje również osoby uprawnione do tych świadczeń i ich opiekunów.

Najlepsza cena: Nexto
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.25 zł

Znaleziono 5 ofert ebooków od 46.50 zł

Formaty Cena Księgarnia
pdf
  30.00 zł
w programie Nexto Premium
46.50 zł nexto.pl
pdf
48.20 zł gandalf.com.pl
pdf
50.00 zł legimi.com
pdf
50.00 zł swiatebookow.pl
pdf
50.00 zł virtualo.pl

Anna Kawecka - inne e-booki