Książka zawiera opracowania będące kontynuacją rozważań na temat prawa do dobrego samorządu i różnorodnych aspektów tego prawa w odniesieniu do każdego członka wspólnoty samorządowej.

Omówiono w niej m.in. takie zagadnienia, jak:

• solidarność we wspólnocie samorządowej,

• samorządowa polityka kadrowa,

• uprawnienia wspólnot samorządowych i ich członków,

• środki ochrony interesów tych podmiotów,

• problematyka whistleblowingu,

• kolizja obowiązku kwarantanny lub izolacji oraz innych obowiązków publicznoprawnych,

• kompetencje prezydenta miasta w zakresie usuwania skutków samowoli reklamowej.

 

Publikacja zainteresuje przedstawicieli samorządu terytorialnego, w tym pracowników administracji samorządowej, jak również pracowników regionalnych izb obrachunkowych i samorządowych kolegiów odwoławczych, administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości oraz środowisk naukowych.